RADA MUZEUM

RADA MUZEUM  Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
została powołana na podstawie Uchwały Nr XV/114/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie powołania Rady Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.


                 

                           UCHWAŁA NR XV/114/11
                   RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
                           z dnia 28 grudnia 2011r.


w sprawie powołania Rady Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.


Na podstawie art.11 ustawy 1 z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach
(Dz.U. z 1997r. Nr 5, poz.24 z póź.zm.) oraz Statutu Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy
w Pniewie, zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Muzeum działającą przy Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
       na okres 4 lat w składzie:

       1. Jacek Baczyński
       2. dr Włodzimierz Kwaśniewicz
       3. mgr Joanna Patorska
       4. mgr Błażej Skaziński
       5. dr Marceli Tureczek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mazurek Anna
(2012-10-17 13:47:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Mazurek Anna
(2012-10-17 13:47:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki