Funkcje i zadania

Jeden z głównych priorytetów działalności Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie stanowi ochrona dziedzictwa militarnego i przyrodniczego na historycznym pograniczu Brandenburgii, Śląska i Wielkopolski. Zadanie to realizowane jest przede wszystkim na terenie fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (Frontu Fortecznego Łuku Odry-Warty) - zabytku rejestrowanego, w obrębie którego utworzony jest Rezerwat Przyrody "Nietoperek" oraz obszar siedliskowy Natura 2000 "Nietoperek". Misja Muzeum rozumiana jest poprzez:

- gromadzenie i ekspozycję dóbr związanych z fortyfikacjami

- opracowywanie wystaw tematycznych

- organizację zajęć edukacyjnych o profilu przyrodniczym i historycznym

- popularyzację wiedzy o umocnieniach poprze działalność wydawniczą

- kampanię marketingową w mediach i na targach turystycznych mającą na celu promocję Muzeum i produktu turystycznego, jakim jest Międzyrzecki    
  Rejon Umocniony

Wytworzył:
Udostępnił:
Mazurek Anna
(2012-10-30 09:57:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Mazurek Anna
(2012-11-13 10:45:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki